Informujemy, że dla potrzeb dokonania oraz obsługi rezerwacji niezbędne jest podanie danych osobowych w postaci imienia oraz numeru telefonu. Podając te dane wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie we wskazanych powyżej celach. Informujemy także, że podane dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż potwierdzanie lub odwoływanie rezerwacji. Podane dane usunięte zostaną z systemu na koniec roku kalendarzowego, z uwagi na to, że to z końcem każdego roku usuwany jest kalendarz rezerwacji. Szczegółową informację dotyczącą zasad, według których Państwa dane osobowe będą przetwarzane, mogą Państwo znaleźć tutaj.


KLIMATY POŁUDNIA

ul. Św. Gertrudy 5, 31-046 Kraków

tel. +48 12 422 03 57

tel. kom. +48 697 360 799

kp@klimatypoludnia.pl


ZAPRASZAMY CODZIENNIE

od 12:00 do 24:00


 

Please kindly be informed that for the purpose of making and handling your reservation it is necessary to provide us with following personal data i.e. your name and your telephone number. Please be advised that providing us with your personal data is tantamount to granting your consent for its further processing for purposes described above. Please however be advised that your personal data will not be used for any other purpose than for making and handling your reservation. Additionally, your personal data will be completely erased from our system by the end of the calendar year, when our reservations’ calendar resets. Detailed information regarding the rules according to which your personal data will be processed may be found here.